Kurs strategia komunikacji marki - Szkoła Mistrzów Reklamy {

Kurs strategia komunikacji marki

Kurs strategia komunikacji marki przygotowuje do zawodu planera w agencji reklamowej, eventowej czy PR. Planer jest strategiem kampanii reklamowej – analizuje rynek, trendy i konkurencję, aby w odpowiedni sposób przełożyć marketingowy brief klienta, często długi, skomplikowany i wielowątkowy, na prosty i inspirujący brief dla działu kreacji. Planer to zawód wymagający z jednej strony umiejętności analitycznych, z drugiej – wrażliwości kreatywnej, umiejętności upraszczania, syntezy wielu wątków, badań, założeń. To planer briefuje kreację – inspiruje, przekazuje założenia oraz ocenia powstałe pomysły pod względem zgodności z założoną strategią. Jest to zawód  niezwykle wymagający intelektualnie, od którego zależy czy praca wykonana przez dział kreacji spełni odpowiednie wyzwania, trafi w punkt i przez to będzie skuteczna.

Szkolenie strategia komunikacji marki to kurs z dużą ilością koncepcyjnej pracy, wyzywający intelektualnie, obejmujący szeroki zakres wiedzy strategii marketingowej jak również pracę na prawdziwych briefach.

 

Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

Pojęcie strategii, miejsce strategii w zarządzaniu marką i jej komunikacją. 

Słowo „strategia” brzmi dobrze, ale warto wiedzieć, co właściwi robi strateg, jaka jest jego rola, za co odpowiada, kiedy ma prawo być z siebie dumny, a kiedy nie. Te zajęcia pomogą ci zrozumieć miejsce stratega w agencji reklamowej i skupić się na tym, co naprawdę ważne.

 

Marketing i reklama – rozwój ich narzędzi i technik działania 

Dzisiejsze instrumentarium marketingu i reklamy kształtowało się przez wiele dziesiątków lat. Narzędzia, które dziś są używane równolegle, takie jak pozycjonowanie, wartości marki czy USP mają swoją historię. Stoi za nimi określone podejście do marketingu i reklamy. Dzięki tym zajęciom będziesz wiedzieć, o czym tak naprawdę mówisz używając podstawowych pojęć.

 

Marka 

Marka to pojęcie abstrakcyjne, istnieje tylko w ludzkich umysłach, a jednak może mieć siłę większą od państw, instytucji czy religii. Po tych zajęciach będziesz rozumieć nie tylko rynkowe, ale także kulturowe, społeczne i polityczne funkcje marek.

 

Architektura, modele, teorie marek 

Marki mają różne konstrukcje, są oparte na różnych modelach, mogą być bardziej lub mniej złożone wewnętrznie, tworzą różne systemy. Konstrukcja marki wyznacza możliwości jej rozwoju i zdolność dopasowania do nowych warunków i wyzwań. Te zajęcia pozwolą Ci właściwie dopasowywać sposób budowania marki do zadań, jakie przed nią stoją.

 

Badania marki i konsumenta w zarządzaniu marką 

Badań już i tak jest za dużo, a ciągle robi się nowe. Nadmiar wiedzy może być gorszy niż jej brak, ale są rzeczy które koniecznie trzeba wiedzieć, aby powstała dobra strategia. Na tych zajęciach dowiesz się, jak zdobywać te bezcenne informacje.

 

Analiza sytuacji rynkowej i otoczenia konkurencyjnego 

Dobry strateg musi umieć opisać i zrozumieć sytuację rynkową swojego klienta. Analiza powszechnie dostępnych danych o rynku i konsumencie oraz rekonstrukcja strategii konkurentów na podstawie ich komunikacji to podstawa tworzenia każdej strategii. Dzięki tym zajęciom będziesz wiedzieć, jak to zrobić.

 

Podstawowe narzędzia planowania strategicznego 

Można nie wiedzieć, co to jest trójkąt strategiczny, macierz FCB czy brand diamond, ale trudno wtedy myśleć naprawdę strategicznie. Po tych zajęciach twoje myślenie ulegnie skrzywieniu strategicznemu już nieodwracalnie.

 

Tworzenie marki – idea marki, definicja, wartości, osobowość, atrybuty. 

Dzisiejsze marki to wieloelementowe konstrukcje powstające w skomplikowanym procesie, którego krytycznym punktem jest tworzenie konceptów strategicznych. Te zajęcia pokażą ci, jak prowadzić proces budowania marki.

 

Media i kanały dotarcia 

Marka musi umieć dotrzeć ze swoją propozycją do konsumenta, który zazwyczaj wcale na tę propozycje nie czeka. Niektóre media trudno pominąć w dużej kampanii reklamowej, ale unikalne kanały dotarcia mogą być ważnym składnikiem tożsamości marki. Te zajęcia pozwolą Ci poznać specyfikę procesu planowania mediów i jego wpływu na efekty kampanii reklamowej.

 

Co to znaczy „napisać strategię”? 

Analizę rynku, konsumentów i potencjału marki klienta, oraz wnioski i rekomendacje strategiczne trzeba umieć przedstawić w interesujący i przekonujący sposób. Szczególnie gdy strategia jest elementem oferty przetargowej. Tworzenie dobrych prezentacji we własnym, unikalnym stylu to bardzo cenna umiejętność. Na tych zajęciach zdobędziesz jej podstawy.

 

Przełożenie strategii na działanie, czyli brief kreatywny 

Nawet najlepsza strategia pozostanie bezużyteczna, jeśli nie zostanie zrealizowana w postaci dobrej kreacji. Dobry brief powinien być jasny, krótki i inspirujący, ale trudniej napisać dziesięć dobrych zdań briefu niż sto stron analizy. Po tych zajęciach będziesz wiedzieć, jak podejść do pisania briefu, aby twój wysiłek pomógł działowi kreacji stworzyć świetną reklamę. Dowiesz się, czego dział kreacji potrzebuje od strategów, a czego zdecydowanie NIE CHCE! To bardzo ułatwia pracę nad kilkunastoma projektami na raz.

DATY ZJAZDÓW

Październik 14, 28
Listopad 18
Grudzień 2, 16
Styczeń 13, 27

 

Opłata za kurs:
1 x 3800 lub 2 x 2000 zł

Promocje: patrz w zakładce Czesne.

 

Chcesz uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością umorzenia 25% długu? Skorzystaj z pilotażowego narzędzia Ministerstwa Rozwoju, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z którego możesz sfinansować naukę na kursie. Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów, spłaty rozłożone na okres minimum 12, maksimum 36 miesięcy i można się starać o umorzenie nawet 25% wartości długu! Wnioski składa się online, cała procedura jest prosta i opisana dokładnie na http://inwestujwrozwoj.pl/ Nabór wniosków zaczyna się już w lutym 2018.