Czesne – Szkoła Mistrzów Reklamy {

Czesne

Kurs strategia komunikacji marki 

(6 weekendowych zjazdów w ciągu 4 miesięcy, w sumie 48 godzin lekcyjnych nauki)

Sposoby opłacania czesnego:

1 x 3800 zł (opłata przed rozpoczęciem kursu)

lub

2 x 2000 zł (pierwsza rata przed rozpoczęciem kursu, druga po trzecich zajęciach)

 

Kurs account manager

(6 weekendowych zjazdów w ciągu 4 miesięcy, w sumie 48 godzin lekcyjnych nauki)

Sposoby opłacania czesnego:

1 x 3800 zł (opłata przed rozpoczęciem kursu)

lub

2 x 2000 zł (pierwsza rata przed rozpoczęciem kursu, druga po trzecich zajęciach)

 

Kurs event manager 

(6 weekendowych zjazdów w ciągu 4 miesięcy, w sumie 48 godzin lekcyjnych nauki)

Sposoby opłacania czesnego:

1 x 3800 zł (opłata przed rozpoczęciem kursu)

lub

2 x 2000 zł (pierwsza rata przed rozpoczęciem kursu, druga po trzecich zajęciach)

 

Kurs social media manager

(6 weekendowych zjazdów w ciągu 4 miesięcy, w sumie 48 godzin lekcyjnych nauki)

Sposoby opłacania czesnego:

1 x 3800 zł (opłata przed rozpoczęciem kursu)

lub

2 x 2000 zł (pierwsza rata przed rozpoczęciem kursu, druga po trzecich zajęciach)

 

Kurs media planning

(6 weekendowych zjazdów  w ciągu 4 miesięcy, w sumie 48 godzin lekcyjnych nauki)

Sposoby opłacania czesnego:

1 x 3800 zł (opłata przed rozpoczęciem kursu)

lub

2 x 2000 zł (pierwsza rata przed rozpoczęciem kursu, druga po trzecich zajęciach)

 

Kurs reżyseria filmu reklamowego 

(6 weekendowych zjazdów w ciągu 4 miesięcy)

Sposoby opłacania czesnego:

1 x 3900 zł (opłata przed rozpoczęciem kursu)

lub

2 x 2200 zł (pierwsza rata przed rozpoczęciem kursu, druga po trzecich zajęciach)

 

Kurs copywriting / art direction 

(36 weekendowych zjazdów w ciągu 12 miesięcy, w sumie 288 godzin nauki)

Sposoby opłacania czesnego:

1 x 9600 zł (otrzymujesz 2 dodatkowe kursy gratis)

lub

2 x 5400 zł (otrzymujesz dodatkowy kurs gratis)

lub

12 x 1000 zł


Finansowe wsparcie dla studentów:

 

Wpłaty:

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 56 1050 1025 1000 0090 3130 1451

z dopiskiem jakiego kursu dotyczy wpłata.

 

Promocje:

  • 20% zniżki przy opłaceniu całego roku z góry (dotyczy wyłącznie kursu copywriter / art director), czyli 9600 zamiast 12000 zł
  • 10% zniżki przy opłacie za pół roku z góry (dotyczy wyłącznie kursu copywriter / art director), czyli 2 raty po 5400 zł, w sumie 10800 zamiast 12000 zł .
  • przy opłaceniu kursu copywriter / art director za rok z góry, student ma prawo do bezpłatnego udziału w dwóch dodatkowych kursach z oferty SMR
  • przy opłaceniu kursu copywriter / art director za pół roku z góry, student ma prawo do bezpłatnego udziału w jednym dodatkowym kursie z oferty SMR
  • 10% zniżki na każdy kolejny kurs dla absolwentów dowolnego kursu w SMR
  • 10% zniżki za każdego przyprowadzonego studenta

 

Każdy student, który opuścił jakieś zajęcia, a opłacił cały kurs, ma możliwość odrobienia zaległości w kolejnej edycji tego kursu. Student będzie zobowiązany sam dopilnować terminu odrabianych zajęć.

Student ma prawo skorzystać z dwóch zniżek nie przekraczających w sumie 20%.

Przy wcześniejszym zakończeniu umowy przyznane zniżki nie obowiązują.

Dla słuchaczy kursu copywriting / art direction mamy specjalny program odroczonych płatności. W ramach tego programu słuchacz spłaca 80% czesnego dopiero po ukończeniu kursu i podjęciu pracy. Ponadto im szybciej podejmie pracę i zacznie spłacać kurs, tym większą otrzyma bonifikatę: 20% jeśli spłata rozpocznie się w ciągu 3 miesięcy od ukończenia kursu, 10% jeśli spłata rozpocznie się w ciągu 6 miesięcy.